Løser du et samfunnsproblem?

Ny akselerator starter august 2020. Hvordan kan vi inkludere flere i arbeidslivet?

RASKERE RESULTATER

Impact StartUp er akseleratoren for oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Vi gjør sosiale entreprenører skalerbare, investerbare og økonomisk bærekraftige. 

Grobunn for sunn vekst

Historien om impact-tankegodset – og hva Impact StartUp handler om.

Våre samarbeidspartnere

Impact StartUp har sterke partnerne i ryggen som støtter oss og bidrar til programmet med kunnskap og nettverk. Våre partnere er viktige bidragsytere, og vi ønsker å få med oss flere engasjerte aktører for å styrke økosystemet for impact startups i Norge.

Programmet bygger på en modell fra Danmark som er initiert og videreutviklet i Norge av Ferd Sosiale Entreprenører. Sammen med eksperter fra Sverige, Danmark og Finland rulles programmet nå ut i hele Norden.

DU FÅR:

Impact StartUp er et skreddersydd akseleratorprogram for oppstartsselskaper med flere bunnlinjer.

Forretningsutvikling

Ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutvikler

Praktisk arbeid

Hands-on utvikling av virksomhetens hovedområder

Kommersialisering

Vi gir støtte til utvikling av det kommersielle og sosiale potensiale i din løsning

Impact Management

Vi styrker din evne til å måle og styre etter resultater på flere bunnlinjer.

Systemforståelse

Systemforståelse og mulighet til å bli kjent med offentlig sektor

Nettverksbygging

Erfaringsutveksling og sparring med andre selskaper og fageksperter på sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon

Investor- og kundekontakt

Vi presenterer deg for finansieringspartnere, sosiale investorer og potensielle kunder

Nordisk rekkevidde

Impact StartUp har program i fire av fem Nordiske land

VI FORVENTER AT DU:

• Har en etablert virksomhet med samfunnseffekt som hovedmål

• Har virksomheten som hovedaktivitet

• Har solgt tjenesten eller produktet til minst en kunde eller har gjennomført en pilot (Proof of Concept)

• Kan og vil sette av tid til å delta på alle aktiviteter knyttet til akseleratorprogrammet Impact StartUp

05.06.2020

– Større forståelse for egen rolle

De jobber for å få flere i arbeid og har vært gjennom Impact StartUp-programmet. Dette er det de sitter igjen med.

03.06.2020

10 pitcher for et bedre samfunn: Velkommen til Demo Day

Tirsdag 9. juni klokka 14.00 står 10 sosiale oppstartsselskaper klare til å presentere sin forretningsidé som gjør verden litt bedre. Demo Day gir investorer, kunder og samarbeidspartnere muligheten til å bli kjent med Norges mest lovende underskog av sosiale entreprenører.

11.05.2020

Impact StartUp Work – verdien av arbeid for alle

Høsten 2020 lanserer Impact Startup et felles nordisk akseleratorprogram. Temaet er arbeidsinkludering og målet er å få folk fra utenforskap inn i arbeid.

03.03.2020

ARE YOU AN INVESTOR?

Are you a seasoned impact investor looking for early stage impact startups to invest in? Or would you love to make more impact out of the investments you make, but you don’t know how to invest in impact startups or where to find the pipeline?

03.02.2020

Disse 10 selskapene er med i akseleratoren våren 2020!

Etter tre intensive dager på «BootCamp 2020», har ti av 30 selskaper fått tilbud om en plass i akseleratorprogrammet. Nå venter en spennende vår med hard og målrettet jobbing for de utvalgte selskapene.

22.03.2019

Tidligere deltakere

19 selskaper har så langt fullført Impact StartUp-programmet i Norge. Her er en oversikt over tidligere deltakere.

Våre Forretningsutviklere

04.12.2019

Esben Keim

Esben har mer enn 20 års erfaring fra ulike roller i store og små kommersielle virksomheter. I tillegg har han gründererfaring fra etablering av fem selskaper. De siste åtte årene har han arbeidet som mentor for andre startups.

04.12.2019

Guri Hummelsund

Guri har over 12 års erfaring som mentor for 500 sosiale entreprenører, både i Norge og utlandet. Etter å ha flyttet hjem fra England i 2017 har hun jobbet som Programme Manager for Reach for Change, og Community Manager og konseptutvikler på Vollebekk Fabrikker.

28.05.2018

Espen Sørbye Frederiksen

Espen Sørbye Fredriksen har 17 års erfaring fra konsulentbransjen og er grunnlegger av CSR Consulting. I dag veileder han bedrifter i hvordan de kan utvide sine virksomheter på en bærekraftig måte.

28.05.2018

Lise Arvesen

Lise Arvesen har solid kompetanse og erfaring innenfor produktutvikling og salg etter 20 år som gründer og daglig leder i virrevapp.no. Lise er en etterspurt forretningsutvikler med et enormt driv for sosiale entreprenører.

11.12.2018

Mads Haaland-Paulsen

Mads har jobbet med startups i syv år gjennom inkubatorselskapet Get Started. Fellesnevneren for prosjektene han har jobbet med er at de bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

18.06.2020

Chris Klemmetvold

Chris Klemmetvold har 15 års erfaring med organisasjons- og forretningsutvikling. Han er blant annet en av gründerne bak selskapet Medarbeiderne AS. Han har også erfaring som innovasjonsrådgiver fra selskapet Innoco AS.

OM PROGRAMMET

Driver du en ambisiøs startup som kan få flere i arbeid?

  • Akseleratorprogrammet gjennomføres i Oslo. Du må kunne delta på alle samlinger og stille til møter med din forretningsutvikler.   
  • Eier/gründer eller daglig leder må delta på aktivitetene i programmet, og hvert selskap skal delta med to personer på samlingene.
  • Impact StartUp akseleratorforløp avsluttes i Januar 2021. 


Intervjuer

Todagers intervjurunde fra 11.-12. august 2020

På første dagen pitcher alle selskaper foran et panel bestående av samarbeidspartnere, en faggruppe og Impact StartUp. Den siste dagen intervjues alle selskapene av et mindre panel. I panelet sitter forretningsutviklere, Impact StartUp og samarbeidspartnere til programmet. 


Akseleratorprogrammet

Seks selskaper går videre til akseleratoren.

Her får du en-til-en oppfølging fra dedikerte forretningsutviklere som jobber skulder ved skulder med din virksomhet. I tillegg samles alle deltakerne til felles camper som gir innføring og opplæring i verktøy som effektiviserer og forbedrer din forretningsmodell og arbeidshverdag.

Tiden brukes i hovedsak til praktisk teamarbeid med din dedikerte forretningsutvikler, samt erfaringsutveksling med de andre deltakerne. I programmets camper jobber dere med temaene økonomi og virksomhetsstyring, salg og markedsføring og sosiale resultater og måling.


OM PROGRAMMET

SØKNADSFRIST

17.6

SVAR TIL SØKERE

26.6

15 søkere inviteres til intervjuer

Intervjuer

6.8, 11.8, 12.8

6 selskaper går videre til akseleratorprogrammet

Camp 1

9.9-10.9

Verktøy og modeller

Camp 2

6.10-7.10

Verktøy og modeller

Camp 3

3.11-4.11

Verktøy og modeller

Demoday

2.12

Pitching for panel av mulige kunder og støttespillere

Nordic Demoday

12.1

Pitching sammen med andre nordiske selskaper