Løser du et samfunnsproblem?

Driver du en startup med flere bunnlinjer? Trenger du eksperthjelp for å utvikle en bærekraftig modell?

RASKERE RESULTATER

Impact StartUp er et seks måneders akseleratorprogram for oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Gjennom programmet får du hjelp til å utvikle en bærekraftig forretningsmodell med strategier og verktøy for sosial - og miljømessig målstyring, finansiering og skalering. 

Programmet bygger på en modell fra Danmark som er initiert og videreutviklet i Norge av Ferd Sosiale Entreprenører. Sammen med eksperter fra Sverige, Danmark og Finland rulles programmet nå ut i hele Norden.

Våre samarbeidspartnere

Impact StartUp har sterke partnerne i ryggen som støtter oss og bidrar til programmet med kunnskap og nettverk. Våre partnere er viktige bidragsytere, og vi ønsker å få med oss flere engasjerte aktører for å styrke økosystemet for impact startups i Norge.

DU FÅR:

Impact StartUp er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for oppstartsselskaper med flere bunnlinjer.

Forretningsutvikling

Ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutvikler

Praktisk arbeid

Hands-on utvikling av virksomhetens hovedområder

Kommersialisering

Vi gir støtte til utvikling av det kommersielle og sosiale potensiale i din løsning

Trippel bunnlinje

Vi styrker din evne til å måle og styre etter resultater på flere bunnlinjer.

Systemforståelse

Systemforståelse og mulighet til å bli kjent med offentlig sektor

Nettverksbygging

Erfaringsutveksling og sparring med andre selskaper og fageksperter på sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon

Investor- og kundekontakt

Vi presenterer deg for finansieringspartnere, sosiale investorer og potensielle kunder

Finansiering

Potensiell delfinansiering av nøkkelprosjekter

VI FORVENTER AT DU:

• Har en etablert virksomhet med samfunnseffekt som hovedmål

• Har virksomheten som hovedaktivitet

• Har solgt tjenesten eller produktet til minst en kunde eller har gjennomført en pilot (Proof of Concept)

• Kan og vil sette av tid til å delta på alle aktiviteter knyttet til akseleratorprogrammet Impact StartUp

03.03.2020

ARE YOU AN INVESTOR?

Are you a seasoned impact investor looking for early stage impact startups to invest in? Or would you love to make more impact out of the investments you make, but you don’t know how to invest in impact startups or where to find the pipeline?

03.02.2020

Disse 10 selskapene er videre fra BootCamp!

Etter tre intensive dager på «BootCamp 2020», har ti av 30 selskaper fått tilbud om en plass i akseleratorprogrammet. Nå venter en spennende vår med hard og målrettet jobbing for de utvalgte selskapene.

05.09.2018

Forretningsutvikling - skulder ved skulder

Vi vet at startups må få til mye på kort tid og med få ressurser. Vi vet også at det er viktig å få tilgang på forretningskompetanse og sparring i en tidlig fase.

22.03.2019

Tidligere deltakere

19 selskaper har så langt fullført Impact StartUp-programmet i Norge. Her er en oversikt over tidligere deltakere.

Våre Forretningsutviklere

04.12.2019

Esben Keim

Esben har mer enn 20 års erfaring fra ulike roller i store og små kommersielle virksomheter. I tillegg har han gründererfaring fra etablering av fem selskaper. De siste åtte årene har han arbeidet som mentor for andre startups.

04.12.2019

Guri Hummelsund

Guri har over 12 års erfaring som mentor for 500 sosiale entreprenører, både i Norge og utlandet. Etter å ha flyttet hjem fra England i 2017 har hun jobbet som Programme Manager for Reach for Change, og Community Manager og konseptutvikler på Vollebekk Fabrikker.

28.05.2018

Espen Sørbye Frederiksen

Espen Sørbye Fredriksen har 17 års erfaring fra konsulentbransjen og er grunnlegger av CSR Consulting. I dag veileder han bedrifter i hvordan de kan utvide sine virksomheter på en bærekraftig måte.

28.05.2018

Lise Arvesen

Lise Arvesen har solid kompetanse og erfaring innenfor produktutvikling og salg etter 17 år som gründer og daglig leder i virrevapp.no. I 2009 ble hun kåret til “Årets Damebedrift” av Nordea.

11.12.2018

Mads Haaland-Paulsen

Mads har jobbet med startups i syv år gjennom inkubatorselskapet Get Started. Fellesnevneren for prosjektene han har jobbet med er at de bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

OM PROGRAMMET

Et akseleratorprogram for oppstartsselskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer.

  • Akseleratorprogrammet gjennomføres i Oslo. Du må kunne delta på alle samlinger og stille til møter med din forretningsutvikler.   
  • Eier/gründer eller daglig leder må delta på aktivitetene i programmet, og hvert selskap skal delta med to personer på samlingene.
  • Impact StartUp akseleratorforløp avsluttes i juni 2020. Det finnes mulighet for oppfølging med forretningsutvikler ut 2020.


Bootcamp

30 selskaper inviteres til å delta på en tredagers BootCamp fra 14.-16. januar 2020

På oppstartscampen videreutvikler du din forretningsidé sammen med erfarne forretningsutviklere. Dagene er nøye designet med fokus på egen forretningsidé, verdiforslag og pitch. Den siste dagen presenterer alle virksomhetene seg for et panel med finansieringspartnere, sosiale investorer og mulige kunder.  

På Bootcampen får du:

  • Eksperthjelp til å videreutvikle forretningsidé- og modell, med en tydeligere pitch og verdiforslag.
  • Utvidet nettverk med relevante og nyttige kontakter og en analyse av selskapets styrker, svakheter, muligheter, trusler. 
  • Oversikt og støtte til prioriteringer og målsetninger for å lykkes.
  • Vist fram selskapet til til relevante mulige partnere, kunder og interessenter.


Akseleratorprogrammet

10 selskaper går videre til akseleratorprogrammet.

Her får du en-til-en oppfølging fra dedikerte forretningsutviklere som jobber skulder ved skulder med din virksomhet fem timer i uken. I tillegg samles alle deltakerne til felles camper som gir innføring og opplæring i verktøy som effektiviserer og forbedrer din forretningsmodell og arbeidshverdag.

Tiden brukes i hovedsak til praktisk teamarbeid med din dedikerte forretningsutvikler, samt erfaringsutveksling med de andre deltakerne. I programmets camper jobber dere med temaene økonomi og virksomhetsstyring, salg og markedsføring og sosiale resultater og måling.


OM PROGRAMMET

SØKNADSFRIST

1.11

SVAR TIL SØKERE

6.12

30 søkere inviteres til bootcamp

Bootcamp

14.1-16.1

10 selskaper går videre til akseleratorprogrammet

Camp 1

11.2 - 12.2

Verktøy og modeller

Camp 2

5.3 - 6.3

Verktøy og modeller

Camp 3

23.4-24.4

Verktøy og modeller

Demoday

9.6

Pitching for panel av mulige kunder og støttespillere

Reflektur

12.6

Felles wrap up!