Løser du et samfunnsproblem?

Driver du en startup med flere bunnlinjer? Trenger du eksperthjelp for å utvikle en bærekraftig modell?

RASKERE RESULTATER

Impact StartUp er et seks måneders akseleratorprogram for oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Gjennom programmet får du hjelp til å utvikle en bærekraftig forretningsmodell med strategier og verktøy for sosial - og miljømessig målstyring, finansiering og skalering. 

Programmet bygger på en modell fra Danmark som er initiert og videreutviklet i Norge av Ferd Sosiale Entreprenører. Sammen med eksperter fra Sverige, Danmark og Finland rulles programmet nå ut i hele Norden.

DU FÅR:

Impact StartUp er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for oppstartsselskaper med flere bunnlinjer.

Forretningsutvikling

Ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutvikler

Praktisk arbeid

Hands-on utvikling av virksomhetens hovedområder

Kommersialisering

Vi gir støtte til utvikling av det kommersielle og sosiale potensiale i din løsning

Trippel bunnlinje

Vi styrker din evne til å måle og styre etter resultater på flere bunnlinjer.

Systemforståelse

Systemforståelse og mulighet til å bli kjent med offentlig sektor

Nettverksbygging

Erfaringsutveksling og sparring med andre selskaper og fageksperter på sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon

Investor- og kundekontakt

Vi presenterer deg for finansieringspartnere, sosiale investorer og potensielle kunder

Finansiering

Potensiell delfinansiering av nøkkelprosjekter

VI FORVENTER AT DU:

• Har en etablert virksomhet med samfunnseffekt som hovedmål

• Har virksomheten som hovedaktivitet

• Har solgt tjenesten eller produktet til minst en kunde eller har gjennomført en pilot (Proof of Concept)

• Kan og vil sette av tid til å delta på alle aktiviteter knyttet til akseleratorprogrammet Impact StartUp

Våre Forretningsutviklere

28.05.2018

Kristian Bye

Kristian Bye har 18 års erfaring som rådgiver og leder i reklamebransjen. Han har også erfaring fra etableringen av solcelleselskapet BRIGHT Products som selger lamper som lader både mobiltelefoner og andre devicer.

28.05.2018

Espen Sørbye Frederiksen

Espen Sørbye Fredriksen har 17 års erfaring fra konsulentbransjen og er grunnlegger av CSR Consulting. I dag veileder han bedrifter i hvordan de kan utvide sine virksomheter på en bærekraftig måte.

28.05.2018

Lise Arvesen

Lise Arvesen har solid kompetanse og erfaring innenfor produktutvikling og salg etter 17 år som gründer og daglig leder i virrevapp.no. I 2009 ble hun kåret til “Årets Damebedrift” av Nordea.

11.12.2018

Mads Haaland-Paulsen

Mads har jobbet med startups i syv år gjennom inkubatorselskapet Get Started. Fellesnevneren for prosjektene han har jobbet med er at de bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

OM PROGRAMMET

Et akseleratorprogram for oppstartsselskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer.

  • Akseleratorprogrammet gjennomføres i Oslo. Du må kunne delta på alle samlinger og stille til møter med din forretningsutvikler.   
  • Eier/gründer eller daglig leder må delta på aktivitetene i programmet, og hvert selskap skal delta med to personer på samlingene.
  • Impact StartUp akseleratorforløp avsluttes i juni 2020. Det finnes mulighet for oppfølging med forretningsutvikler ut 2020.


Bootcamp

30 selskaper inviteres til å delta på en tredagers BootCamp fra 14.-16. januar 2020

På oppstartscampen videreutvikler du din forretningsidé sammen med erfarne forretningsutviklere. Dagene er nøye designet med fokus på egen forretningsidé, verdiforslag og pitch. Den siste dagen presenterer alle virksomhetene seg for et panel med finansieringspartnere, sosiale investorer og mulige kunder.  

På Bootcampen får du:

  • Eksperthjelp til å videreutvikle forretningsidé- og modell, med en tydeligere pitch og verdiforslag.
  • Utvidet nettverk med relevante og nyttige kontakter og en analyse av selskapets styrker, svakheter, muligheter, trusler. 
  • Oversikt og støtte til prioriteringer og målsetninger for å lykkes.
  • Vist fram selskapet til til relevante mulige partnere, kunder og interessenter.


Akseleratorprogrammet

10 selskaper går videre til akseleratorprogrammet.

Her får du en-til-en oppfølging fra dedikerte forretningsutviklere som jobber skulder ved skulder med din virksomhet fem timer i uken. I tillegg samles alle deltakerne til felles camper som gir innføring og opplæring i verktøy som effektiviserer og forbedrer din forretningsmodell og arbeidshverdag.

Tiden brukes i hovedsak til praktisk teamarbeid med din dedikerte forretningsutvikler, samt erfaringsutveksling med de andre deltakerne. I programmets camper jobber dere med temaene økonomi og virksomhetsstyring, salg og markedsføring og sosiale resultater og måling.


OM PROGRAMMET

SØKNADSFRIST

1.11

SVAR TIL SØKERE

6.12

30 søkere inviteres til bootcamp

Bootcamp

14.1-16.1

10 selskaper går videre til akseleratorprogrammet

Camp 1

11.2 - 12.2

Verktøy og modeller

Camp 2

5.3 - 6.3

Verktøy og modeller

Camp 3

23.4-24.4

Verktøy og modeller

Demoday

9.6

Pitching for panel av mulige kunder og støttespillere

Reflektur

12.6

Felles wrap up!

17.10.2019

Styrker Impact StartUp med nytt samarbeid

Wilstar AS har inngått et samarbeid med Impact StartUp om det norske akseleratorprogrammet for 2020. Dermed styrkes Nordens ledende økosystem for sosiale entreprenører med spisskompetanse og ressurser innen social impact.

24.09.2019

Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål rundt akseleratorprogrammet Impact StartUp? Her er svarene på (nesten) alt du lurer på.

16.09.2019

Derfor bør du søke på Impact StartUp 2020

I januar 2020 blir 30 utvalgte impact startups samlet til BootCamp på Nordens viktigste akseleratorprogram for sosiale og miljøretta selskaper. Blir din bedrift en av dem? Søk om plass i Impact Startup før 1. november.

17.09.2019

Disse 6 kriteriene gjør deg aktuell for Impact StartUp 2020

Akseleratorprogrammet Impact StartUp er ledende i Norden på å assistere oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Med disse 6 kriteriene på plass har din bedrift gode forutsetninger for å søke.

09.09.2019

Social Startup blir til Impact StartUp

Mange sosiale startups dør innen de første 18 månedene. Impact StartUp vil endre dette gjennom å hjelpe flere selskaper til raskere bærekraft. Programmet rulles ut i hele Norden i 2020.

05.09.2018

Forretningsutvikling - skulder ved skulder

Vi vet at startups må få til mye på kort tid og med få ressurser. Vi vet også at det er viktig å få tilgang på forretningskompetanse og sparring i en tidlig fase.

02.09.2018

Akselerator for neste generasjon sosiale startups

Ferd Sosiale Entreprenører er initiativtakeren til Impact StartUp Norge. Programmet er skreddersydd for tidligfase-selskaper og skal gi bedre økonomiske resultater og større sosial effekt.

22.03.2019

Tidligere deltakere

19 selskaper har så langt fullført Impact StartUp-programmet i Norge. Her er en oversikt over tidligere deltakere.