Løser du et samfunnsproblem?

Et akseleratorprogram for oppstartsselskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer.

RASKERE RESULTATER

Impact StartUp er akseleratoren for oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Vi gjør sosiale entreprenører skalerbare, investerbare og økonomisk bærekraftige. 

Grobunn for sunn vekst

Historien om impact-tankegodset – og hva Impact StartUp handler om.

Våre samarbeidspartnere

Impact StartUp har sterke partnerne i ryggen som støtter oss og bidrar til programmet med kunnskap og nettverk. Våre partnere er viktige bidragsytere, og vi ønsker å få med oss flere engasjerte aktører for å styrke økosystemet for impact startups i Norge.

Programmet bygger på en modell fra Danmark som er initiert og videreutviklet i Norge av Ferd Sosiale Entreprenører. Sammen med eksperter fra Sverige, Danmark og Finland rulles programmet nå ut i hele Norden.

DU FÅR:

Impact StartUp er et skreddersydd akseleratorprogram for oppstartsselskaper med flere bunnlinjer.

Forretningsutvikling

Ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutvikler

Praktisk arbeid

Hands-on utvikling av virksomhetens hovedområder

Kommersialisering

Vi gir støtte til utvikling av det kommersielle og sosiale potensiale i din løsning

Impact Management

Vi styrker din evne til å måle og styre etter resultater på flere bunnlinjer.

Systemforståelse

Systemforståelse og mulighet til å bli kjent med offentlig sektor

Nettverksbygging

Erfaringsutveksling og sparring med andre selskaper og fageksperter på sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon

Investor- og kundekontakt

Vi presenterer deg for finansieringspartnere, sosiale investorer og potensielle kunder

Nordisk rekkevidde

Impact StartUp har program i fire av fem Nordiske land

VI FORVENTER AT DU:

• Har en etablert virksomhet med samfunnseffekt som hovedmål

• Har virksomheten som hovedaktivitet

• Har solgt tjenesten eller produktet til minst en kunde eller har gjennomført en pilot (Proof of Concept)

• Kan og vil sette av tid til å delta på alle aktiviteter knyttet til akseleratorprogrammet Impact StartUp

14.10.2020

Hva får du på BootCamp?

Gjennom fire dager skal 30 lovende startups fra hele Norge jobbe tett med Nordens ledende forretningsutviklere på samfunnseffekt. Dette er det de skal gjennom.

30.09.2020

InnkjøpsLab – nettverk for samarbeid mellom sosiale entreprenører og offentlige innkjøpere

Målet med Impact StartUps InnkjøpsLab er å skape nye og flere samarbeid mellom impact startups og offentlige aktører.

27.08.2020

Ti norske selskaper videre i Impact StartUp WORK – Nordens første akselerator på arbeidsinkludering

Impact Startups felles nordiske akseleratorprogram med mål om å få folk i utenforskap inn i arbeid er i gang. Her er de ti selskapene som skal delta fra Norge.

05.06.2020

– Større forståelse for egen rolle

De jobber for å få flere i arbeid og har vært gjennom Impact StartUp-programmet. Dette er det de sitter igjen med.

11.05.2020

Impact StartUp Work – verdien av arbeid for alle

Høsten 2020 lanserer Impact Startup et felles nordisk akseleratorprogram. Temaet er arbeidsinkludering og målet er å få folk fra utenforskap inn i arbeid.

03.03.2020

ARE YOU AN INVESTOR?

Are you a seasoned impact investor looking for early stage impact startups to invest in? Or would you love to make more impact out of the investments you make, but you don’t know how to invest in impact startups or where to find the pipeline?

22.03.2019

Tidligere deltakere

29 selskaper har så langt fullført Impact StartUp-programmet i Norge. Her er en oversikt over tidligere deltakere.

05.09.2018

Forretningsutvikling - skulder ved skulder

Vi vet at startups må få til mye på kort tid og med få ressurser. Vi vet også at det er viktig å få tilgang på forretningskompetanse og sparring i en tidlig fase.

Våre Forretningsutviklere

28.05.2018

Lise Arvesen

Lise Arvesen har solid kompetanse og erfaring innenfor produktutvikling og salg etter 20 år som gründer og daglig leder i virrevapp.no. Lise er en etterspurt forretningsutvikler med et enormt driv for sosiale entreprenører.

11.12.2018

Mads Haaland-Paulsen

Mads har jobbet med startups i åtte år gjennom inkubatorselskapet Get Started. Fellesnevneren for prosjektene han har jobbet med er at de bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

18.06.2020

Chris Klemmetvold

Chris Klemmetvold har 15 års erfaring med organisasjons- og forretningsutvikling. Han er blant annet en av gründerne bak selskapet Medarbeiderne AS. Han har også erfaring som innovasjonsrådgiver fra selskapet Innoco AS.

OM 2021 PROGRAMMET

Driver du en ambisiøs startup som løser et samfunnsproblem?

  • Akseleratorprogrammet gjennomføres digitalt. Du må kunne delta digitalt på alle samlinger og stille til møter med din forretningsutvikler.   
  • Eier/gründer eller daglig leder må delta på aktivitetene i programmet, og hvert selskap skal delta med to personer på samlingene.
  • Impact StartUp akseleratorforløp avsluttes i juni 2021. 


BootCamp

30 selskaper inviteres til å delta på en firedagers BootCamp fra 26.-29. januar 2021

På oppstartscampen videreutvikler du din forretningsidé sammen med erfarne forretningsutviklere. Dagene er nøye designet med fokus på egen forretningsidé, verdiforslag og pitch. De siste to dagene intervjues alle selskapene i to runder av et mindre panel. I panelet sitter forretningsutviklere, Impact StartUp og samarbeidspartnere til programmet. 

Akseleratorprogrammet

10 selskaper går videre til akseleratoren.

Her får du en-til-en oppfølging fra dedikerte forretningsutviklere som jobber skulder ved skulder med din virksomhet. I tillegg samles alle deltakerne til felles camper som gir innføring og opplæring i verktøy som effektiviserer og forbedrer din forretningsmodell og arbeidshverdag.

Tiden brukes i hovedsak til praktisk teamarbeid med din dedikerte forretningsutvikler, samt erfaringsutveksling med de andre deltakerne. I programmets camper jobber dere med temaene økonomi og virksomhetsstyring, salg og markedsføring og sosiale resultater og måling.


OM 2021 PROGRAMMET

SØKNADSFRIST

17.11

SVAR TIL SØKERE

16.12

30 søkere inviteres til BootCamp

BootCamp

26.1-29.1

10 selskaper går videre til akseleratorprogrammet

Camp 1

4.3-5.3

Verktøy og modeller

Camp 2

23.3-25.3

Verktøy og modeller

Camp 3

22.4-23.4

Verktøy og modeller

Demoday

3.6

Pitching for panel av mulige kunder og støttespillere (foreløbig dato)

Reflektur

4.6

Evaluering av programmet (foreløbig dato)