Søk nå

InnkjøpsLab – nettverk for samarbeid mellom sosiale entreprenører og offentlige innkjøpere

Posted on September 30, 2020

Målet med Impact StartUps InnkjøpsLab er å skape nye og flere samarbeid mellom impact startups og offentlige aktører.

Hva om alle offentlige anskaffelser styrte etter både samfunnsmessig og økonomisk effekt? I stedet for å kun kjøpe tjenester, ville offentlige anskaffelser handle om å kjøpe positiv endring. Dette ville åpnet opp for velferd der flere kunne bidra - til det gode for både samfunn, mennesker og miljø. Hvis du er nysgjerrig på å lære mer om dette, er InnkjøpsLab noe for deg. 

Brobygger mellom startups og offentlige behov
Stina Låstad i Impact StartUp forklarer at initiativet springer ut fra et ønske om å styrke samarbeidet og dialogen mellom offentlig og privat sektor.

“Vi tror de beste og mest effektive løsningene på samfunnsutfordringer oppnås gjennom samarbeid.”

- Stina Låstad, Impact StartUp

– Vi ønsker derfor å jobbe sammen med offentlig sektor slik at de kan kommunisere sine behov, og aktivt ta i bruk og kjøpe inn produkter og tjenester fra nordens mest lovende sosiale entreprenører. 

InnkjøpsLab er en nordisk arena for å utvikle ny kunnskap, øke forståelsen av samfunnsutfordringer vi må løse i fellesskap og teste nye måter å jobbe på, sier hun.

Anskaffelser som gjør en forskjell
Gjennom InnkjøpsLab skal offentlige innkjøpere få innsikt, verktøy og støtte for å kunne gjennomføre anskaffelser og samarbeid som virkelig gjør en forskjell. Programmet gir også kunnskap om hvilken samfunnseffekt de faktisk kan bidra til gjennom sine anskaffelser.

– Det gjør at du som jobber med offentlige anskaffelser kan bli en god bestiller av samfunnseffekt og samhandle med sosiale entreprenører, forteller Låstad.

Rett ressurs til rett behov
Tross stort potensial for å kunne bidra til å løse velferdsbehov sammen med det offentlige, møter sosiale entreprenører ofte en del utfordringer i møte med offentlig sektor. Det er ikke alltid enkelt å kople offentlige rammer med lange tidshorisonter, store og sammensatte systemer og stort volum med hverdagen til små private foretak. Et godt svar på dette er InnkjøpsLab – en arena hvor sosiale entreprenører og offentlige virksomheter kan møtes, lære hverandres forutsetninger å kjenne og enklere komme i kontakt med rett part. 

“Gjennom Impact StartUp blir de sosiale entreprenørene gode problemløsere og tryggere som leverandører og samarbeidspartnere for stat og kommune. Med InnkjøpsLab skaper vi den felles kompetansen og møteplassen begge parter trenger”

- Stina Låstad, Impact StartUp

Høst 2020: Arbeidsinkludering 
I høst gjennomføres akseleratorprogrammet Impact StartUp WORK. Dette er et program for oppstartselskaper med innovative løsninger rundt hvordan få flere folk fra sårbare grupper i arbeid. I løpet av det neste halve året skal ti selskaper nyte godt av Impact StartUps verktøy for sosial målstyring, finansiering og skalering. Leder i Impact StartUp Norge, Marte Sootholtet, er godt fornøyd med aktualiteten i høstens program. 

– Dette er løsninger som er veldig relevante for offentlig sektor. Vi håper derfor mange offentlige aktører ønsker å være med å utvikle InnkjøpsLab-satsningen, slik at vi kan få testet gode måter å få flere folk ut i jobb ut der det trengs, sier Sootholtet.

Akselerator for samfunnseffekt

Impact StartUp er et fem måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig samfunnsverdi.

Søk nå