Søk nå

Chris Klemmetvold

Posted on June 18, 2020

““Noe av det kuleste jeg har vært med på er å gi folk arbeidskontrakt og se at de vokser. Det er magisk når mennesker begynner å se på seg sjøl som en ressurs.””

- Chris Klemmetvold

Chris Klemmetvold har 15 års erfaring med organisasjons- og forretningsutvikling. Han er blant annet en av gründerne bak selskapet Medarbeiderne AS som ansetter tidligere rusavhengige. Selskapet tilbyr henting av glass- og metallemballasje, pant, småelektrisk avfall og tekstiler fra husstander på abonnement. Chris var med å øke omsetningen fra 330 000,- til 9,1 millioner kroner. Selskapet har i dag 40 medarbeidere med rusbakgrunn og 3100 abonnenter.

I 2017 ble han kåret til Outstanding Young Person of the year av JCI Norge, og i 2018 ble han fremmet som en av Norges ti fremste ledertalenter i E24. Chris har studert sosialt entreprenørskap, økonomistyring og markedsføring. Han har også erfaring som innovasjonsrådgiver fra selskapet Innoco AS.

Les mer om forretningsutvikling Impact StartUp her!

Akselerator for samfunnseffekt

Impact StartUp er et fem måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig samfunnsverdi.

Søk nå