Social Startup blir til Impact StartUp

Posted on September 09, 2019

Mange sosiale startups dør innen de første 18 månedene. Akseleratorprogrammet Impact StartUp vil endre dette gjennom å hjelpe selskapene til raskere bærekraft. Programmet rulles ut i hele Norden i 2020.

Mange sosiale startups dør innen de første 18 månedene. Akseleratorprogrammet Impact StartUp vil endre dette gjennom å hjelpe flere selskaper til raskere bærekraft. Programmet rulles ut i hele Norden i 2020.

De nordiske landene trenger å utvikle mer effektive velferdstjenester og et mer miljøvennlig levesett. Samtidig står startup-miljøer klare med nye og innovative løsninger. 

Dette er grunnen til at Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE), i samarbeid med partnere i Danmark, Sverige, Finland og Island, nå etablerer et nordisk akseleratorprogram for sosiale startups. Gjennom programmet skal disse tidligfase-selskapene få hjelp til å utvikle forretningsmodeller med bedre finansielle resultater og størst mulig samfunnseffekt.

“- Selskaper som løser samfunnsutfordringer er pionerer som viser vei. Vi trenger et sterkt økosystem i Norden for å løfte frem og støtte disse selskapene”

- Marte Sootholtet, leder i Impact Startup Norge

- Selskaper som løser samfunnsutfordringer er pionerer som viser vei. Vi trenger et sterkt økosystem i Norden for å løfte frem og støtte disse selskapene, sier Marte Sootholtet, leder i Impact Startup Norge.

Verdensklasse i Norden 
Impact Startup bygger på en modell fra Den Sociale Kapitalfond i Danmark og er initiert og videreutviklet i Norge av Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE). Programmet har hatt to kull i Norge og nå står Norden for tur. 

- Ferd SE er så fornøyd med resultatene og ringvirkningene av Impact StartUp at de sammen med Den Sociale Kapitalfond har inngått samarbeid med Prosper i Sverige og Sitra i Finland for skalering av programmet. Satsingen samler et knippe av de fremste aktørene innen impact investering- og startupfeltet i Norden for å sette en felles nordisk agenda, forteller Sootholtet.

Økosystem for sosiale entreprenører
Det finnes i dag veletablerte økosystemer for ordinære startups med investorer, akseleratorprogrammer og co-working spaces. Impact Startup er basert på beste praksis fra konsepter og programmer som er tilgjengelige i Norden, men med én vesentlig forskjell – programmet er spesialtilpasset de unike behovene til selskaper med økonomiske, sosiale og miljømessige bunnlinjer.

- Akseleratorprogrammet har vært gjennom flere tilpasninger og er nå skreddersydd for gründere med ambisjoner om samfunnseffekt, forteller Sootholtet.

Unik arena for social impact
Siden Ferd Sosiale Entreprenører startet sine investeringer i sosiale entreprenører i 2009, har flere selskaper, aktører og støttespillere kommet på banen. Sootholtet mener allikevel det er behov for en arena hvor flere investorer kan oppdage mulighetene i å investere i samfunnseffekt.

- I dag strander mange sosiale entreprenører på grunn av mangel på egnet finansiering, samtidig som sosiale investorer jakter på kvalifisert dealflow. Match på verdisyn og sosiale ambisjoner spesielt viktig når man er ute etter mer enn å tjene penger, og Impact StartUp kobler rett selskap med rett investor, sier Sootholtet.

Utvikler beste praksis 
Erfaringen Impact StartUp har på å assistere investorer til gode og effektive sosiale investeringer realiseres gjennom InvestorLAB. Akseleratorprogrammet kan sammenliknes med en due diligence-prosess, og kartlegger de sosiale entreprenørene slik at investorene får innsikt i potensialet til hvert enkelt startup.

“- Investorlandskapet må utvikles. Vi ønsker å samarbeide med alle og skape et åpent økosystem. Derfor samler vi de nordiske investorene og utvikler beste praksis for investeringer”

- Marte Sootholtet, leder i Impact Startup Norge

- Investorlandskapet må utvikles. Vi ønsker å samarbeide med alle og skape et åpent økosystem. Derfor samler vi de nordiske investorene og utvikler beste praksis for investeringer, sier Sootholtet.

Suksessoppskriften
Selve utvelgelsen skjer ved at 30 selskaper fra hvert land inviteres til å delta på en tredagers Bootcamp. Her videreutvikles forretningsidéen sammen med erfarne forretningsutviklere. Alle virksomhetene presenterer seg for et panel med finansieringspartnere, sosiale investorer og mulige kunder. Herfra velges 10 startups fra hvert land til akseleratorprogrammet, som går over 6 måneder, samt 12 måneders oppfølging. 

Impact Startup tar imot søknader til akseleratorprogrammet fra midten av september med søknadsfrist 1. november. Vite mer om hva som kreves? Sjekk her

Er du sosial investor som ønsker å komme i kontakt med oss, send henvendelse til marte@impactstartup.no

Les mer om satsningen på shifter.no