Søk nå

Impact StartUp søker forretningsutvikler

Posted on October 08, 2019

Vil du jobbe med å utvikle nye og spennende gründerselskaper? Vi søker metodiske, erfarne og engasjerte forretningsutviklere.

Impact Startup er en ambisiøs Nordisk satsning for å akselerere oppstartselskaper, bygge investorkompetanse og kvalifisere nye løsninger på samfunnsutfordringer. 

Programmet er etablert i Danmark, videreutviklet i Norge og rulles nå ut i Norden. Akseleratoren hjelper selskapene til å kombinere kommersiell vekst med økt samfunnseffekt, og bidrar aktivt til at selskapene sikrer rett type finansiering for å nå sine mål.

Programmet kickstarter i januar 2020 med en BootCamp for 30 selskaper. 10 av disse blir med i et akseleratorførløp som varer frem til sommeren 2020. 

Hvilke selskaper jobber vi med?
Impact StartUp jobber med selskaper og organisasjoner med innovative løsninger på viktige og relevante samfunnsutfordringer, med en klar forretningsidé og store sosiale ambisjoner.

Hva er forretningsutviklers rolle i akseleratorprogrammet? Forretningsutviklernes rolle er kjernen i akseleratorprogrammet Impact StartUp. Hver forretningsutvikler arbeider skulder-ved-skulder med inntil to selskaper. Rollen innebærer å bidra med beslutningsstøtte i alle type prosesser, fra praktiske og operative oppgaver til overordnede veivalg og strategiske vurderinger. Det vil også være en del av oppdraget å bygge Impact StartUps beste praksis på effektiv forretningsutvikling for selskaper med flere bunnlinjer. Dette gjøres i nært samarbeid med resten av forretningsutviklingsteamet, våre finansiører og nordiske partnere. 

Omfanget på oppdraget er:

  • Konsulentoppdrag fra november til juni 2020
  • Ca. 250-300 timer totalt
  • Deltagelse på BootCamp, tre camper og andre avtalte samlinger
  • Arbeid med selskapene i snitt fem timer pr uke pr selskap i akseleratorperioden (bortsett fra ferieuker og uker med camps)
  • Ta del i felles samlinger for kompetansebygging og erfaringsutveksling i Norden

Ferd Sosiale Entreprenører er initiativtaker og eier av konseptet i Norge i tett partnerskap med flere sosiale investorer og samarbeidspartnere. Impact Startup er også en del av en Nordisk satsning som sammen med Sverige, Finland og Danmark ønsker å gjøre flere sosiale entreprenører raskere økonomisk bærekraftig, og samtidig styrke entreprenørenes økosystem i Norge og Norden. 

Hvorfor bli forretningsutvikler i Impact StartUp?
Som forretningsutvikler i Impact StartUp får du anledning til å ta del i det ledende feltet av selskaper som løser samfunnsutfordringer i Norden. Du får også tilgang på unikt nettverk og kompetanse i et meget kompetent miljø med andre forretningsutviklere og spennende samarbeidspartnere. 

Vi ser etter deg som har erfaring med startups som gründer, investor eller forretningsutvikler. Du er god på tall, salg og marked og har bredt og relevant nettverk. Du jobber metodisk, skaper fremdrift og gjør andre gode. Her kan du lese mer om rollen. 

Meld din interesse i form av en søknad til oss (hei@impactstartup.no) innen 20.10.19, der du forteller oss hvem du er og svarer kort på disse punktene:

  1. Beskriv kort hvordan du liker å jobbe (nevn gjerne metoder eller verktøy du er god på).
  2. Gi eksempler på selskap du har jobbet med og erfaring du har derfra.
  3. Beskriv eventuell erfaring med selskaper med flere bunnlinjer, eller hvorfor du kunne tenke deg å bli kjent med feltet.

Vi inviterer de mest aktuelle kandidatene til en prat før vi tar endelig beslutning. 

Dersom du er interessert så hold av datoene på hjemmesiden, i tillegg til 13.11,14.11 for Impact Management trening i Helsinki, samt 18.11 for utvalgsprosess. 

Har du spørsmål skriv eller ring leder for programmet Marte Sootholtet // marte@impactstartup.no // +47 918 74 653

Akselerator for samfunnseffekt

Impact StartUp er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig samfunnsverdi.

Søk nå