Søk nå

Guri Hummelsund

Posted on December 04, 2019

“Jeg får kick av å jobbe sammen med mennesker som har en flamme i hjertet, og kunne støtte dem fram mot solide, bærekraftige løsninger ”

- Guri Hummelsund

Guri Hummelsund har 12 års erfaring som mentor for sosiale entreprenører. Hun begynte i 2008 i London som Awards Manager i UnLtd “The Foundation for Social Entrepreneurs”. Der fikk hun mengdetrening på å støtte startups med en portefølje på nesten 500 sosiale bedrifter på ni år. I Norge har Guri arbeidet som Program Manager for Reach for Change, en internasjonal non-profit organisasjon som arbeider for å forbedre barn og unges liv gjennom sosialt entreprenørskap. 

Guri er også Community Manager og konseptutvikler på Vollebekk Fabrikker, et midlertidig sted for utvikling og inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, redesign, reparasjon og grønn produksjon.

Les mer om forretningsutvikling i Social Startup her!

Akselerator for samfunnseffekt

Impact StartUp er et fem måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig samfunnsverdi.

Søk nå