Tidligere deltakere

Posted on March 22, 2019

Alumni vår 2020

 • Gamingkontakten: Tilbyr digitale støttekontakt-tjenester til bydeler og kommuner med fokus på gaming og digital oppvekst blant barn og unge. De arrangerer også foredrag, sosiale arrangementer og opplæring innenfor fagfeltet.
 • AbleOn Medical AS: Leverer et interaktivt mobilitetshjelpemiddel som bistår brukerne gjennom deres dusj -og baderomsrutiner. Systemet er modulbasert, kan tilpasses etter behov, livssituasjon og bolig. Dette øker muligheten for å bo lenger hjemme.  
 • Face 2 Face Brobyggersenter: Løser integreringsutfordringer gjennom workshops, veilednings -og oppfølgingssamtaler, samt fagseminarer innenfor helse og sosial oppvekst. Dette gjøres ved å bygge bro mellom offentlige tjenester, fagmiljøer og mennesker med minoritetsbakgrunn.
 • Fearless Mind: Tilbyr verktøy og strategier for mental trening med mål om å hjelpe mennesker håndtere utfordringer, bygge relasjoner og leve meningsfulle liv.
 • InterBridge AS: Kurser ungdom med ulik bakgrunn til å utvikle leder-evnene sine og bidra til en mer bærekraftig og inkluderende fremtid. Gjennom et akademi og et oppfølgingsprogram blir ungdommene endringsagenter som får utøve sin påvirkningskraft.
 • Lifeness: Et medisinsk oppfølgingsverktøy for behandling av fedme med mål om å øke effektiviteten, motivere, gi bedre resultater, være kostnadsbesparende, forbedre systematikken og individualisere behandlingen av fedme.
 • Restarters Norway: Gjennom konseptet “Fiksefest” inviterer Restarters Norway mannen i gata til å skru opp, utforske og reparere elektronikk som har gått i stykker. De har som mål å gjøre dagens usunne forbrukerkultur mer bærekraftig, og å lære folk å fikse og sette pris på elektronikken sin på en morsom og sosial måte.
 • Sammen om en jobb: Arbeider for bedre integrering og et mer mangfoldig arbeidsliv gjennom et mentorprogram som kobler deltakere med lang erfaring fra norsk arbeidsliv sammen med innvandrere/flyktninger.
 • Goodify: En app for gode gjerninger der de som trenger hjelp kan komme i kontakt med mennesker som vil gjøre gode gjerninger. Løsningen brukes både av enkeltmennesker, organisasjoner, sykehjem og bedrifter. 
 • Ideelt Security: Leverer sikkerhetstjenester for å skape tryggere nærmiljøer og for å forebygge utenforskap, kriminalitet og rusproblemer. Tjenestene leveres av lokale ungdommer og selskapet tilbyr kurs, veiledning og opplæring.

Alumni 2019

 • Bokhari produserer håndlagde og bærekraftige produkter og skaper trygge arbeidsplasser for håndverkere i Pakistan. Selskapet sikrer også skolegang for håndverkernes barn.
 • Clean bruker en innovativ vannfilterteknologi som gjør det mulig å vaske tøy uten vaskemidler. Clean leverer også konsulenttjenester til bygg- og byutviklingsprosjekter som ønsker å redusere bruken av kjemikalier, mikroplast og vann- og energiforbruk  ved tøyvask.
 • DigiRehab tilbyr et digitalt trenings- og analyseverktøy som gjør det mulig for eldre å trene seg til økt selvhjulpenhet og livskvalitet i sitt eget hjem. Treningen reduserer og utsetter de eldres behov for hjelp og styrker brukers egenmestring, livskvalitet og selvstendighet.
 • Independence Gear har skapt assistanse-verktøyet Dignum. Hjelpemiddelet hjelper mennesker med redusert mobilitet å gå på toalettet, pleie intimsonen og å inspisere hud eller annet der de ikke kommer til på egen hånd.
 • iMal er en metode med digitale læremidler som skal gi barn en god skolestart. Med iMAL skal alle barn lykkes med bokstaver, lesing og skriving fra første dag på skolen.
 • JodaCare leverer en digital kommunikasjonsløsning som knytter sammen hele nettverket rundt en person som mottar helsetjenester. Løsningen er tilgjengelig som webløsning og som en app for smarttelefoner og nettbrett.
 • Oslo Strings gir ungdommer i Brasil trygghet, tillit og struktur gjennom samspill og instrumentalundervisning i kammerorkesteret Camerata Laranjeiras. Målet er å bidra til et opplyst samfunn med mindre kriminalitet, større rettferdighet og økt forståelse for hverandres sosiale bakgrunn.
 • Stiftelsen Breakthrough hjelper innsatte å forsones med seg selv og sin familie og sine venner. Gjennom kurs og opplæring blir de bedre rustet til å takle livet på “utsiden”. Stiftelsen Breakthrough ønsker å forebygge tilfanget av nye kriminelle og sikre at færre blir ofre for kriminalitet.
 • Whispr har skapt appen Elevtjenesten. Appen er en digital tjeneste som gjør dialogen med ressurser ved skolen enklere. Elever kan velge å være anonyme når de tar kontakt med den de tenker kan hjelpe dem best. Målet er å redusere fravær og drop-out.
 • Young Happy Minds jobber med å styrke barn og unges selvtillit og positivitet slik at de blir bedre rustet for å lykkes med utdanning og mer robuste i møte med samfunnsutfordringer.

Alumni 2018

 • Abildsø gård har brukt flere år på å bygge konseptet Skolegård. Prosjektet har bidratt til at hundrevis av unge mennesker får redusert frafall på skolen, og er nå klart til skalering til flere kommuner.
 • Mestringsguiden har på rekordfart bygget ulike matkonsepter på Vippa som serverer autentisk syrisk og eritreisk mat til Oslos innbyggere. Mat som de også tilbyr via Inshalla Catering. De gir også nykommere med flyktningbakgrunn arbeid og et springbrett inn i restaurantbransjen.
 • Mora di ansetter tidligere kriminelle og- rusavhengige og har etablert et mobilt sykkelverksted for bedriftsmarkedet. Selskapet kommer til arbeidsplassen så bedriftens ansatte kan levere sykkelen om morgenen, og sykle hjem på ferdig fikset sykkel.  
 • HELT MED jobber for å få flere mennesker med utviklingshemming inn i ordinært arbeidsliv. Selskapet bidrar til at en gruppe som før har blitt ekskludert fra arbeidsmarkedet kan bli en ressurs for bedrifter og samfunn.  
 • Trygg av natur tar ungdom med ut i skogen på natur- og mestringsopplevelser med fantastisk forebyggende effekt. Målet er å forebygge psykiske helseutfordringer blant enda flere ungdom. 
 • Sisters in business jobber med partnerskap som bidrar til at innvandrerkvinner får brukt sin kompetanse og finner sin plass i arbeidslivet. De har blant annet etablert systue på IKEA og satser nå på flere spennende prosjekter.  
 • Nabolagshager vil utvikle et enkelt system for dyrking av kortreist mat og grønne rekreasjonsområder på bytak. Selskaper ser potensial i tusenvis av kvadratmeter upløyd mark på tak på hoteller, næringsbygg og offentlige bygg.  
 • Dyrebar omsorg utdanner profesjonsutøvere som lærere, sykepleiere og psykologer til å benytte dyr i behandling, såkalt dyreassisterte intervensjoner. Med solid forskning i bagasjen kan Dyrebar omsorg vokse og hjelpe flere med psykiske helseutfordringer.
 • Hogst tilbyr tidligere straffedømte manuelt fysisk arbeid gjennom opplæring og fast jobb som skogsarbeidere. Selskapet ønsker å hjelpe flere til ett liv uten kriminalitet og rus.