Grobunn for sunn vekst

Posted on May 05, 2020

Mennesker har alltid latt seg inspirere av sine omgivelser.

De som ser en utfordring og tenker «dette kan jeg løse bedre» er menneskene som trekker oss inn i framtida. I dag lever vi i avgjørende tider. Noen ideer er viktigere enn andre – for miljøet vårt, samfunnet vårt, livene våre og de som kommer etter oss. Om vi skal takle morgendagen, må så mange gode tiltak som mulig få vilkår for å vokse fram.

Impact-tanken – det stille skiftet alle ønsker velkommen
På tross av at innovasjon, tilpasningsdyktighet og skaperkraft kjennetegner privat initiativ, har samfunnsutfordringer tradisjonelt vært offentlige oppgaver i Skandinavia.

Likevel – de som følger utviklingen ser nå sporene av nye skapninger i skogen. Virksomheter med mål om sosial eller miljømessig effekt vinner terreng internasjonalt. For disse virksomhetene er innflytelsen på samfunnet, såkalt social impact, helt sentralt i forretningsmodellen. De styrer systematisk mot mål om samfunnseffekt på like linje med økonomisk effekt. Å skape samfunnsverdi kan nemlig være lønnsomt – for både selskapet og fellesskapet.

At samfunnseffekt lønner seg burde være selvsagt. Likevel er vi vant til at suksess måles i økonomi. Er dette effektivt nok? Hva om det var mulig å måle samfunnseffekt nøyaktig?

Det er her Impact–tanken oppstår.

“Morgendagens mest innflytelsesrike virksomheter vil styre etter sosiale og miljømessige mål, så vel som økonomiske.”

Verktøy for sunn vekst 
Det handler ikke om å ta oppgaver fra offentlige instanser. Det handler heller ikke om å forandre markedet over natten. Det handler om å vise vei. Morgendagens mest innflytelsesrike virksomheter vil styre etter sosiale og miljømessige mål, så vel som økonomiske. Det er disse vi kjemper for. 

Som eneste i sitt slag i Norden har Impact StartUp verktøyene som gir de som vil jobbe med sunn vekst en best mulig start. Vi er spesialtilpasset de unike behovene startup-selskaper med både økonomiske -, sosiale - og miljømessige bunnlinjer har, slik at de som brenner for å yte størst mulig positiv innflytelse på samfunnet får muligheten til det. 

Gammeldags markedstankegang ser ikke skogen for bare trær
Mange gode ideer stammer fra turer på nye stier ute i skogen. Visste du at trær er koplet sammen og samarbeider for å tilpasse seg miljøet sitt best mulig? De store trærne, modertrærne, er skogens kunnskapsbanker. De holder liv i mindre vekster på skogbunnen, og gir sine ressurser videre til neste generasjon. Denne strukturen er utviklet over millioner av år og eksisterer nettopp på grunn av sin effektivitet. Gjennom verdifull utveksling av kunnskap, nettverk og finansiering, styrker Impact StartUp skogen av muligheter. Tiden er kommet for å se denne skogen med nye øyne.