Styrker Impact StartUp med nytt samarbeid

Posted on October 17, 2019

Wilstar AS har inngått et samarbeid med Impact StartUp om det norske akseleratorprogrammet for 2020. Dermed styrkes Nordens ledende økosystem for sosiale entreprenører med spisskompetanse og ressurser innen social impact.

– Impact StartUp er en unik mulighet til å jobbe med innovative partnere om hvordan vi kan løse sosiale utfordringer i Norden. De neste årene vil vi se at nye verktøy for finansiering av sosial innovasjon kommer fra slike partnerskap. Dette er det viktig for oss å være en del av, sier Marcus Bleasdale, daglig leder i Wilstar.

Wilstar er en ideell filantropisk organisasjon eid av Arne Wilhelmsen-familien. Organisasjonen støtter mennesker og virksomheter som skaper bærekraftige løsninger og sosiale resultater. Selskapets fokusområder omfatter utdanning, miljø, kvinners rettigheter og menneskeverd, både i Norge og internasjonalt.

“Bærekraftsutfordringer og økende press på verdens ressurser øker behovet for målrettet utvikling av nye løsninger.”

- Marcus Bleasdale, daglig leder i Wilstar

– Bærekraftsutfordringer og økende press på verdens ressurser øker behovet for målrettet utvikling av nye løsninger. Etter vår oppfatning spiller sosiale entreprenører en viktig rolle, og vi ønsker å bidra til å skape de beste rammene for å bygge og skalere slike løsninger, forteller Bleasdale.

Kvalifiserer startups Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) tok initiativet til å etablere Impact StartUp i Norge basert på en modell fra Den Sociale Kapitalfond. Både Ferd SE og Wilstar arbeider med organisasjoner med mål om sosial effekt, såkalt “social first”. 

Wilstar vil støtte det norske akseleratorprogrammet i 2020 og delta aktivt i alle delene av utvelgelsesprosessen. De vil også dele erfaringer og ressurser innen Impact Management og forretningsutvikling.

Marte Sootholtet, leder i Impact StartUp, forteller at med Ferd SE som partner og nye spennende samarbeidspartnere som Wilstar på laget for neste år, kan programmet mer effektivt velge ut, akselerere og kvalifisere startups som kan gi størst samfunnseffekt.

“Disse støttespillerne forstår verdiene som skapes og kan bidra til å åpne dører for selskapene i etterkant av programmet.”

- Marte Sootholtet, leder i Impact StartUp

– Disse støttespillerne som forstår verdiene som skapes og kan bidra til å åpne dører for selskapene i etterkant av programmet, sier hun.

Kvalitetsstempel for deltakerne For de sosiale entreprenørene som deltar i Impact StartUp er det positivt at akseleratorprogrammet har to sterke støttespillere. Kompetansen og nettverket de bidrar med gir programmet ekstra verdi for deltakerne. Henriette Skretteberg i Ferd Sosiale Entreprenører forteller at de er glade for å ha Wilstar med som samarbeidspartner.   – En sterk delingskultur blant venture filantroper og sosiale investorer gir oss bedre forutsetninger for å støtte og styrke selskapene vi jobber for. Vi trenger ulike typer finansielle bidragsytere for å kunne koble selskapene med riktige støttespillere. Impact StartUp gir en trygg ramme for å bygge kunnskap og allianser mellom aktører med ulik grad av erfaring. Med Wilstar på laget er vi nå klare for å gå i dialog med flere samarbeidspartnere som deler våre verdier, sier hun.

Felles due diligence  For Wilstar var tilgangen på skalérbare løsninger på tvers av landegrenser en avgjørende faktor for samarbeid med Impact StartUp. Et sterkere norsk og nordisk økosystem vil være viktig for tilgang til filantropiske prosjekter.   I tillegg var mulighetene for samarbeid med andre ledende støttespillere viktig for Wilstar. Deling av informasjon, verktøy og kunnskap er ifølge Bleasdale spesielt viktig for å kunne skape større samfunnseffekt.   – Når vi velger å engasjere oss i et nytt prosjekt, gjør vi dette i partnerskap med andre. Dette øker mulighetene for skalering og kunnskapsdeling, i tillegg til å redusere risiko, avslutter Bleasdale.