Søk nå

Her er årets 10 selskaper!

Posted on February 05, 2019

Etter en tredagers intensiv Bootcamp har 10 av totalt 30 deltakere fått tilbud om plass i akseleratorprogrammet. Dermed er Social Startups andre kull på plass.

— Det var mange sterke kandidater på Bootcampen i januar, og ingen enkel jobb å velge ut de ti selskapene som gikk videre. Alle har blitt vurdert ut fra hvor stor samfunnseffekt og kommersielt potensial de har, modenhet, team og hvor godt de matcher innholdet i programmet, forteller Stina Låstad i Social Startup.

Grundig prosess 
Selskapene som deltok på Bootcampen jobbet med pitching, hundredagers-mål og verdiforslag sammen med forretningsutviklerne i Social Startup. Tre dagers intensiv jobbing gav Social Startup-teamet et godt grunnlag for å vurdere hvilke selskaper som kunne få størst utbytte av å være med i programmet.

— Årets søkere hadde større bredde i samfunnsutfordringene de forsøker å løse. Vi har gått noen runder på hvilke samfunnsutfordringer vi mener er mest aktuelle for programmet å jobbe med - både i et samfunnsperspektiv og med tanke på ressursene vi har i teamet, sier Låstad.

Bootcamp-panelet av samarbeidspartnere og fagressurser har også gitt sine innspill. Låstad mener sparring med panelet har vært nyttig og gitt økt bredde i beslutningsgrunnlaget.

Disse 10 går videre i Social Startup:

  • Bokhari produserer håndlagde og bærekraftige produkter og skaper trygge arbeidsplasser for håndverkere i Pakistan. Selskapet sikrer også skolegang for håndverkernes barn.
  • Clean bruker en innovativ vannfilterteknologi som gjør det mulig å vaske tøy uten vaskemidler. Clean leverer også konsulenttjenester til bygg- og byutviklingsprosjekter som ønsker å redusere bruken av kjemikalier, mikroplast og vann- og energiforbruk  ved tøyvask.
  • DigiRehab tilbyr et digitalt trenings- og analyseverktøy som gjør det mulig for eldre å trene seg til økt selvhjulpenhet og livskvalitet i sitt eget hjem. Treningen reduserer og utsetter de eldres behov for hjelp og styrker brukers egenmestring, livskvalitet og selvstendighet.
  • Independence Gear har skapt assistanse-verktøyet Dignum. Hjelpemiddelet hjelper mennesker med redusert mobilitet å gå på toalettet, pleie intimsonen og å inspisere hud eller annet der de ikke kommer til på egen hånd.
  • iMal er en metode med digitale læremidler som skal gi barn en god skolestart. Med iMAL skal alle barn lykkes med bokstaver, lesing og skriving fra første dag på skolen.
  • JodaCare leverer en digital kommunikasjonsløsning som knytter sammen hele nettverket rundt en person som mottar helsetjenester. Løsningen er tilgjengelig som webløsning og som en app for smarttelefoner og nettbrett.
  • Oslo Strings gir ungdommer i Brasil trygghet, tillit og struktur gjennom samspill og instrumentalundervisning i kammerorkesteret Camerata Laranjeiras. Målet er å bidra til et opplyst samfunn med mindre kriminalitet, større rettferdighet og økt forståelse for hverandres sosiale bakgrunn.
  • Stiftelsen Breakthrough hjelper innsatte å forsones med seg selv og sin familie og sine venner. Gjennom kurs og opplæring blir de bedre rustet til å takle livet på “utsiden”. Stiftelsen Breakthrough ønsker å forebygge tilfanget av nye kriminelle og sikre at færre blir ofre for kriminalitet.
  • Whispr har skapt appen Elevtjenesten. Appen er en digital tjeneste som gjør dialogen med ressurser ved skolen enklere. Elever kan velge å være anonyme når de tar kontakt med den de tenker kan hjelpe dem best. Målet er å redusere fravær og drop-out.
  • Young Happy Minds jobber med å styrke barn og unges selvtillit og positivitet slik at de blir bedre rustet for å lykkes med utdanning og mer robuste i møte med samfunnsutfordringer.

Ny sjanse til høsten
Låstad understreker at de som ikke fikk plass i programmet i år kan være aktuelle i neste runde. Hun oppfordrer derfor selskapene til å prøve igjen til høsten.

— Deltakerne på Bootcampen fikk tilbakemeldinger fra forretningsutviklere og panelet når de pitchet for salen. Hvis Bootcampen gav mersmak og du tenker Social Startup er en god match med behovene til selskapet ditt, anbefaler vi dere å bruke tiden fremover på videreutvikle løsningen i tråd med tilbakemeldingene dere fikk. Da vil dere stille sterkere i neste runde, sier Låstad.

Les mer om Social Startup her.

Akselerator for samfunnseffekt

Impact StartUp er et fem måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig samfunnsverdi.

Søk nå