Disse 6 kriteriene gjør deg aktuell for Impact StartUp 2020

Posted on September 17, 2019

Akseleratorprogrammet Impact StartUp er ledende i Norden på å assistere oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Med disse 6 kriteriene på plass har din bedrift gode forutsetninger for å søke.

Impact StartUp Norge er et seks måneders akseleratorprogram for oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Gjennom programmet får du hjelp til å utvikle en bærekraftig forretningsmodell med strategier og verktøy for sosial - og miljømessig målstyring, finansiering og skalering. Neste opptak er høsten 2019.


Dette får du på Impact StartUp Norge

  • FORRETNINGSUTVIKLING – Ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutvikler
  • KONSEPTUTVIKLING – Hands-on utvikling av virksomhetens hovedområder
  • KOMMERSIALISERING – utvikling av det kommersielle og sosiale potensialet 
  • MÅLSTYRING AV TRIPPEL BUNNLINJE – verktøy for måle og styre etter resultater 
  • SYSTEMFORSTÅELSE – kjennskap og forståelse av offentlig sektor
  • NETTVERKSBYGGING – tilgang til nettverk innen entreprenørskap og samfunnsinnovasjon
  • INVESTOR- OG KUNDEKONTAKT – kobling mot finansieringspartnere og potensielle kunder
  • FINANSIERING – potensiell delfinansiering av nøkkelprosjekter

Sjekk kriteriene nedenfor – og søk om plass på 2020-programmet her!


Kriterie 1: En etablert virksomhet med samfunnseffekt som hovedmål
Selskapene som tas opp i Impact StartUp har en ny løsning på et eksisterende samfunnsproblem. Å skape positive sosiale eller miljømessige endringer betyr at virksomheten deres har flere bunnlinjer – ikke bare en økonomisk bunnlinje, men også en sosial -, kanskje også en miljømessig bunnlinje. Det betyr også at dere trenger et helt spesielt sett verktøy for å utvikle dere raskest mulig videre. Nettopp dette kan Impact StartUp gi. 

Kriterie 2: Ambisiøse planer for skalering og vekst
Akseleratorprogrammet Impact StartUp systematiserer og akselererer markedsforståelse og salg hos en ekspansiv bedrift. Dere bør derfor kunne vise til langsiktige visjoner om vekst og verdiskapning. 

Kriterie 3: Virksomheten som hovedaktivitet 
Det er viktig at dere som team faktisk har den tiden det tar å arbeide med virksomheten. Er dere klare til å satse for fullt? 

“– Jeg har vært med i flere akseleratorprogrammer og har ikke fått denne typen hjelp tidligere. Det er satt av mye tid med forretningsutviklere med ulik kompetanse, og vi fikk hjelp til akkurat det vi trengte.”

- JodaCare, deltaker 2019.

Kriterie 4: Har solgt tjenesten eller produktet til minst en kunde eller har gjennomført en pilot (Proof of Concept)
Kan dere vise at dere har et betalende marked? Det er viktig å vise i søknaden at noen er villig til å betale for produktet eller tjenesten deres, hvordan dere vet dette og hvordan forholdet med kunden ser ut. Et annet viktig moment å belyse er andre som så langt har vært villig til å sette av tid, penger og/eller krefter på prosjektet deres – utover dere selv.

“Vi ble møtt av sterkt engasjerte folk med ønske om å bygge vår bedrift. Det var mye kompetanse på tvers av laget. Om du er tydelig på hva du ønsker, får du effektiv sparring og god drahjelp videre på veien.”

- Young Happy Minds, deltaker 2019.

Kriterie 5: Deltakelse på alle aktiviteter knyttet til akseleratorprogrammet for to personer i organisasjonen
Det 6 måneder lange akseleratorprogrammet er intensivt med mye hardt arbeid og input. Erfaring viser at for å få mest ut av programmet trenger din bedrift å delta med minst to dedikerte representanter som er villig til å arbeide hardt. Derfor er team et moment som blir nøye vurdert ved utvalgsprosess. 

Kriterie 6: Base på Østlandet
Impact StartUp drives i Oslo. En av hovedpunktene i programmet er ukentlige møter med en dedikert forretningsutvikler samt felles camper. For å få ut noe ut av programmet, må dere ha mulighet til å delta på alle samlinger. Dessverre blir det vanskelig hvis dere ikke har base på Østlandet. Impact StartUp dekker ikke reise- eller boutgifter.