Søk nå

30 startups videre til BootCamp

Posted on December 09, 2019

Igjen arrangerer Impact StartUp en BootCamp for 30 lovende oppstartsselskaper med samfunnseffekt. Gjennom tre intense dager får selskapene jobbe med å styrke konseptet sitt. Etter endt camp får 10 av de tilbud om plass i hovedprogrammet.

Campen avholdes på Startup Campus fra 14. -16. januar 2020. Leder i Impact StartUp, Marte Sootholtet, gleder seg til arrangement. 

– Det blir intensivt! På BootCampen skal selskapene videreutvikle forretningsideen sammen med erfarne forretningsutviklere. Det er alltid gøy å se hvor mye selskapene får ut av de tre dagene, sier hun.

Tre intensive dager
I følge Sootholtet ser mange av selskapene på deltakelse på BootCampen som et stoppested videre inn i hovedprogrammet. Hun mener selskapene også har mye å hente fra disse tre dagene.

“BootCampen har stor egenverdi. Det blir en intens tre-dagers workshop med spissing av verdiforslag. Selskapene får økt forståelse for markedet som selskapene opererer i og problemene de løser. ”

- Marte Sootholtet, leder i Impact StartUp

Deltakerne får også en introduksjon til impact management- et målstyringsverktøy som er noe av den unike verdien til Impact StartUp.

– I år vil denne metodikken ytterligere styrkes av Impact StartUps finske partner Arvo. De ligger langt fremme på feltet og selskapene vil få stort utbytte av det de har å by på, sier hun. 

På dag tre vil selskapene pitche løsningene sine. Utvelgelseskommiteen består av aktører fra ulike deler av bransjen, og får den vanskelige jobben med å velge ut de 10 de mener programmet kan hjelpe videre på veien. 

– Vi er flere finansiører med på laget og det betyr at flere stemmer teller i beslutningen på hvilke selskaper som går videre, sier Marte Sootholtet.

Veien videre 
Etter endt BootCamp, skal de 10 utvalgte videre til selve akseleratorprogrammet. Her vil selskapene utvikle forretningsplanene sine ytterligere, og få støtte både fra hverandre og fra etablerte mentorer i bransjen. Programmet inneholder blant annet ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutviklere, konseptutvikling, kommersialisering, nettverking og målstyring av trippel bunnlinje. Første stoppested på reisen er imidlertid BootCamp. Sootholtet mener deltakerne har all grunn til å glede seg til januar. 

– De to foregående årene har vi sett hvilken fantastisk energi og stemning som oppstår når man samler 30 kreative og engasjerte selskaper til tre dagers intensiv jobbing og erfaringsutveksling. For oss i programmet er bootcampen et absolutt høydepunkt og vi gleder oss til å bli bedre kjent med deltakerne i januar 2020, sier hun. 

Ny mulighet neste år! 
Selv om din bedrift ikke ble utvalgt i år betyr ikke dette at den ikke har potensiale videre. Noen ganger trenger ideen å modnes litt. Sootholtet oppfordrer derfor alle søkere som ikke kom med i år til å prøve igjen neste år. 

– Ofte handler det om at selskapene er i en for tidlig fase når de søker. Jeg ønsker derfor deg som ikke kom gjennom nåløyet i denne runden velkommen tilbake neste år,  Impact StartUp kan være et viktig springbrett, sier hun.

Her er de 30 selskapene som deltar på BootCamp 14-16. Januar:

Akselerator for samfunnseffekt

Impact StartUp er et fem måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig samfunnsverdi.

Søk nå