Akselerator for neste generasjon sosiale startups

Posted on September 02, 2018

Ferd Sosiale Entreprenører er initiativtakeren til Impact StartUp Norge, et akseleratorprogram for selskaper med sosiale ambisjoner. Programmet er skreddersydd for tidligfase-selskaper og skal gi bedre økonomiske resultater og større sosial effekt.

Flere bærekraftige selskaper
Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) investerer i sosiale entreprenører. Selskapet ønsker også at flere sosiale startups enn de som er i deres egen portefølje skal lykkes.

- Vi mottar mange søknader fra selskaper med gode ideer, men som er i for tidlig fase til å være aktuelle for oss. Vi ønsker å øke antall modne selskaper og samtidig bidra til å gjøre flere selskaper bærekraftige, sier Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd SE.

Store ambisjoner
Leiner sitter i styret i Den Sociale Kapitalfonden (SKF) i Danmark og fikk der førstehånds kjennskap til deres akseleratorprogram. Hun så raskt at dette var en modell som også kunne fungere godt i Norge.

- Vi har sett på flere ulike modeller, men valgte den danske løsningen. SKF og Ferd SE har hatt et godt samarbeid i mange år, utveksler erfaringer og lærer av hverandre. Programmet til SKF er allerede testet ut over tid, med veldig gode resultater, sier Leiner. 

SKF har brukt over tre år på å utvikle oppskriften på et akseleratorprogram for sosiale startups. I Norge er programmet i første omgang gjennomført i Oslo i to omganger. Nå skal programmet rulles ut i hele Norden, sammen med lokale sponsorer og partnere på forretningsutvikling.

Selvstendig program
Leiner er tydelig på at Impact StartUp Norge er et selvstendig program, selv om Ferd SE er initiativtakere. Hun understreker at deltakelse i Impact StartUp Norge ikke er et springbrett for å komme inn i Ferd SEs portefølje.

 - Det er et smalt nåløye å oppfylle kravene for å komme inn blant våre sosiale entreprenører. Med Impact StartUp Norge bredder vi ut kriteriene, som for eksempel miljøeffekt, for å styrke oppstartsselskaper som også kan løftes videre av andre.

“ - Vi håper å bygge et økosystem for selskaper med sosiale ambisjoner. ”

- Katinka Greve Leiner, Ferd Sosiale Entreprenører

Økosystem for sosiale startups 
Et av Ferd SEs mål for Impact StartUp Norge er å skape flere muligheter for selskapene som deltar i programmet. Ved å invitere til samarbeid har Ferd SE fått fond, stiftelser, investorer og representanter fra både offentlige og private kunder med på laget.

 - Vi håper å bygge et økosystem for selskaper med sosiale ambisjoner. På den ene siden møter deltakerne dyktige forretningsutviklere som jobber skulder ved skulder med selskapene og videreutvikler forretningsidé og konsept. På den andre siden møter deltakerne potensielle investorer, støttespillere og mulige kunder, forteller Leiner.

Samarbeidspartnerne vil være med å avgjøre hvilke selskaper som får tilbud om plass i akseleratorprogrammet og møter deltakerne på dag tre i første samling, kalt Bootcamp. På Bootcampen pitcher selskapene sin forretningsidé for panelet. Deltakerne møter i tillegg samarbeidspartnerne i avslutningsfasen i programmet.

Tett oppfølging av forretningsutviklere
Ifølge Leiner er det tette samarbeidet mellom selskapene og forretningsutviklerne selve kjernen og suksessfaktoren i programmet. Hvert selskap følges opp av en dedikert forretningsutvikler som jobber tett med selskapet inntil fem timer i uken. Forretningsutviklerne og selskapene setter opp og gjennomfører en 100-dagers plan.

- Vi ønsker at den erfaringen vi har gjort på forretningsutvikling i Ferd SE de siste åtte årene blir gjort nytte av i programmet. Vi har løst dette ved at to av våre forretningsutviklere inngår i gruppen som skal følge selskapene tett over seks måneder.

50.000,- til prosjekter
I tillegg til tett oppfølging av forretningsutvikler, får hvert selskap i Impact StartUp Norge 50.000,- i prosjektstøtte. Midlene kan for eksempel brukes til å utvikle ny brosjyre, forbedre et nettsted, lage en infofilm eller kjøpe inn ekstra regnskapstjenester.

- Prosjektmidlene gir selskapene rom til å iverksette tiltak fra 100-dagers planen. Hvert selskap velger hva de ønsker å bruke disse midlene til, i dialog med sin forretningsutvikler, forteller Leiner.

Skreddersydd program
Leiner mener det er et stort behov for et skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper med samfunnseffekt som hovedformål.

- Impact StartUp Norge kombinerer tett oppfølging av forretningsutviklere med spesialkompetanse på flere bunnlinjer, kontakt med sosiale investorer og midler til å løse oppgaver her og nå. Første kull rapporterer at de har fått stor verdi ut av programmet og vi gleder oss til å møte neste kull deltakere. Husk søknadsfrist 1. november!, avslutter Leiner.

TEKST: ANNIKEN GRUNDT