Søk nå

Samarbeidspartnere i Social Startup

Posted on February 12, 2019

​Deloitte

Deloitte er et globalt konsulentselskap som leverer revisjonstjenester, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Selskapet etterstreber å hjelpe sine kunder med å realisere deres ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i de ansatte. Deloitte jobber til enhver tid for å strekke sitt ansvar utover det som forventes av dem etisk, juridisk og økonomisk.

I Social Startup bidrar Deloitte i utvelgelsesprosessen og paneler, samt rådgivning innenfor juss, finans og økonomistyring.

​Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norges hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter. Innovasjon Norge forvalter virkemidler innenfor finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgiving. Selskapet skal kombinere virkemidler ut fra den enkelte kundes behov og har frihet til å utforme og prioritere virkemidler innenfor gitte budsjettrammer. 

I Social Startup bidrar Innovasjon Norge i utvelgelsesprosessen og paneler. Videre bidrar stiftelsen med kunnskap innen sosial entreprenørskap og trippel bunnlinje. Selskapet gir også en introduksjon til sine virkemidler, slik som etablerertilskudd, oppstartslån, EU-finansiering og mentorordning. Innovasjon Norge tilbyr også selskapene workshop med sine rådgivere. 

​Pure Consulting

Pure Consulting er et kompetanse- og rådgivningsmiljø som bistår offentlig sektor og privat næringsliv i hvordan de kan integrere bærekraft som en naturlig del av sine strategier for framtiden. 

I Social Startup bidrar Pure Consulting i paneler og med kompetanse innenfor verdiskapende samarbeid (Value Partnerships).

Sopra Steria

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap som tilbyr en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Selskapet har 42 000 medarbeidere i over 20 land. 

I Social Startup bidrar selskapet i utvelgelsesprosessen og paneler, samt med kunnskap om kundeforståelse og design av produkter og tjenester gjennom bruk av Value Proposition Canvas, samt kurs i hvordan skrive tilbud til offentlig sektor.

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus ble etablert 1. november 2011. Stiftelsen hovedformål er å utøve langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Østfold Akershus, forvalte stiftelsens midler og gi gaver til allmennyttige formål. 

I Social Startup bidrar SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus i utvelgelsesprosessen og paneler. Videre bidrar stiftelsen med kompetanse innenfor finans og informasjon om hvordan investorer tenker.

​TD Veen

TD Veen investerer i selskaper og løsninger som er gode for både eierne og resten av samfunnet og er opptatt av en bærekraftig samfunnsutvikling. Som finansiell eier ønsker de å skape en sunn holdning til resultater og avkastning, og jobber med investeringer i nye bransjer. TD Veen jobber for å bygge opp et miljø av sosiale entreprenører i Stavanger, kalt Samfunnssentralen.

I Social Startup bidrar TD Veen i utvelgelsesprosessen og paneler, i tillegg til kompetanse innenfor finans og innblikk i hvordan investorer tenker.

Vardekorpset

Vardekorpset består av selskaper i Vardegruppen med kompetanse innen strategirealisering, rekruttering, programvareutvikling og systematisk forbedringsarbeid (LEAN).

Vardekorpset er Vardegruppens stiftelse. Stiftelsens formål er å støtte eller løfte initiativ som fremmer sosialt entreprenørskap til beste for de mest ressurssvake i samfunnet, eller kommersielt entreprenørskap som stimulerer bærekraftig teknologiutvikling til beste for mennesker.

I Social Startup bidrar Vardestiftelsen i utvelgelsesprosessen og paneler. Videre bidrar stiftelsen med sparring innenfor temaene HR og rekruttering, strategi og marked, IKT og prosessforbedring (Lean).

​Virke

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene og representerer over 21 000 virksomheter. Organisasjonen jobber for bedre rammevilkår for deres medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. 

I Social Startup bidrar Virke i utvelgelsesprosessen og paneler. Videre bidrar organisasjonen med kompetanse innenfor temaene arbeidsrett, personal, ledelse og HMS gjennom tilgang til arbeidsgiverguiden.

Les mer om våre samarbeidspartnere.