Søk nå

Får starthjelp fra sterke partnere

Posted on March 10, 2019

Hva har selskaper som Sopra Steria, Deloitte, Innovasjon Norge, Virke og Vardekorpset til felles? Jo, de tilbyr spisskompetanse til selskapene i Impact StartUp Norge.

— Vi er heldige å ha med noen av Norges fremste kompetansemiljøer innen økonomi, finans, IKT, jus, HR, kunde- og markedsforståelse og offentlig sektor som partnere i Impact StartUp Norge. Det betyr at selskapene får tilgang på ressurser og spisskompetanse som er svært relevant, men ofte dyrt og dermed lite tilgjengelig for selskaper i tidlig fase, sier Stina Låstad, prosjektleder i Impact StartUp Norge.

I tillegg til de nevnte samarbeidspartnerne støtter Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus, Pure Consulting, TD Veen og en ressursgruppe med representanter fra norske kommuner i Impact StartUp Norge. Låstad mener samarbeidspartnerne får mye igjen for å delta - også utover de positive effektene av å utøve samfunnsansvar.

— De får blant annet førstehåndskjennskap til nye ideer og løsninger, og blir kjent med engasjerte og dyktige gründere, sier Stina Låstad.

Bidrar med det de kan best
For et av verdens største konsulentselskaper, Deloitte, med sine 286 000 ansatte i 150 land, handler det om å til enhver tid strekke seg utover det som forventes av dem både etisk, juridisk og økonomisk. Så da selskapet ble spurt om å å bistå oppstartsbedrifter, var det enkelt å takke ja. Deloitte har siden vært med i utvelgelsesprosessen av selskaper og deltatt Bootcamp i januar.

Leder for Impact StartUp Norge-samarbeidet i Deloitte, Tore Paulshus, sitter igjen med en god opplevelse av både deltakerne og programmet.

— Vi har blitt positivt overrasket hele veien og deltakelsen så langt har vært veldig givende. Vi er imponert over både prosessen og modellen, og skal bidra med det vi kan best, nemlig juss, finans og økonomistyring, sier Paulshus.

“Det er et stort løft for programmet å ha denne typen spisskompetanse om bord og kunne tilby den til deltakerne. ”

- Stina Låstad, prosjektleder i Impact StartUp Norge.

Øker sjansen for at selskapene lykkes
— Det er et stort løft for programmet å ha denne typen spisskompetanse om bord og kunne tilby den til deltakerne, sier Stina Låstad.

For Deloitte går deltakelsen hånd-i-hanske med formålet å “make an impact that matters”.

— Impact StartUp passer veldig godt inn i hva vi skal prioritere, både nasjonalt og internasjonalt. Det er en arena der vi kan kombinere det sosiale engasjementet med et faglig bidrag, sier Tore Paulshus.

Paulshus mener at selskaper med flere bunnlinjer er viktige fordi de har større fokus på bærekraftige løsninger og dermed ivaretar en viktig rolle i samfunnet. Deloitte opplever det som verdiskapende å kunne bidra med faglig støtte og bistand i tidlig fase fordi det dermed øker sjansene for at selskapene lykkes.

Samarbeidspartnere
Alle samarbeidspartnere bidrar med hjelp i utvelgelsesprosesser og panel. De har også spisskompetanse innen ulike forretningsområder:

  • Deloitte - Juss, finans og økonomistyring
  • Innovasjon Norge - Sosialt entreprenørskap og trippel bunnlinje. Selskapet gir også en introduksjon til sine virkemidler, slik som etablerertilskudd, oppstartslån, EU-finansiering og mentorordning. 
  • Pure Consulting - Verdiskapende samarbeid (Value Partnerships).
  • Sopra Steria - Kundeforståelse, verdiforslag og tilbudsskriving til offentlig sektor
  • SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus - Finans og innblikk i hvordan investorer tenker
  • TD Veen - Finans og innblikk i hvordan investorer tenker
  • Vardekorpset - HR og rekruttering, strategi og marked, IKT og prosessforbedring 
  • Virke - Arbeidsrett, personal, ledelse og HMS gjennom tilgang til arbeidsgiverguiden

Mer informasjon om våre samarbeidspartnere.