Søk nå

Svar på (nesten) alt du lurer på!

Posted on September 05, 2018

Er vi ”sosiale” nok til å søke?

Selskapene vi tar inn i Impact StartUp Norge kjennetegnes av at de har en ny løsning på et samfunnsproblem. Dersom:

1.     Dere stadig diskuterer om det dere driver med faktisk løser det dere tror det løser

2.     Dere forsøker å forbedre produkt eller tjeneste for å gjøre enda mer av det som funker

Bra! Da er dere på riktig spor og bør søke!  Impact StartUp kan hjelpe dere å bli enda skarpere på hvordan styre etter sosiale og miljømessige resultater.

Hva er greia med dobbel og trippel bunnlinje?

Dobbel bunnlinje = selskap som har en økonomisk og en sosial verdiskapning. Selskaper med trippel bunnlinje skaper verdi både ved å løse sosiale utfordringer, samtidig som man bidrar til å løse et miljøproblem, som f.eks å redusere klimagassutslipp. For å søke med en løsning på miljøutfordringer, må du som minstekrav, ta et sosialt ansvar utover vanlig ansvarlig drift. Ansetter du noen med særskilte behov? Bidrar det du gjør til å endre holdninger og fordommer? Er det et element av forebygging eller bygges det gode, trygge lokalsamfunn gjennom dere virksomhet? Da bør dere søke! Se til FNs bærekraftsmål som angir viktige samfunnsutfordringer mange social startups jobber med å finne gode løsninger på.   

Vi har holdt på en stund, men har ikke funnet nøkkelen til å gjøre dette til en bærekraftig business. Er det for sent for oss da?

Nei, for Social Startups er det ofte en ekstra utfordring å bygge en bærekraftig forretningsmodell. Modellene kan være komplekse og avhenger av flere interessenter for å fungere. Men, vær forberedt på at du i programmet må vri og vende på mange elementer ved ideen din og utfordre grunnleggende antagelser underveis.

Jeg er egentlig bare én person. Jeg vil gjerne søke, men kan jeg det?

Som hovedregel prioriterer vi selskaper med minst to deltakere. Man får større utbytte av programmet dersom man har en kollega som også deltar på samlingene. Men dersom du har en kickass forretningsidé og du jobber med å få flere med på laget kan vi la oss overbevise.

Tas det eierskap i virksomheten min?

 Impact StartUp tar ikke eierskap i selskapene. Pengeoverføringer blir gitt som stipend, ikke lån.

Hvor mye penger kan jeg få?

Dersom din startup går videre fra BootCamp får du muligheten til å realisere viktige prosjekter innenfor en ramme av 50.000 NOK.  

Hvorfor gjør Ferd Sosiale Entreprenører dette?

Ferd Sosiale Entreprenører har tatt initiativet til akseleratorprogrammet for å målrette sin innsats mot tidligfase selskaper som trenger ekstra oppfølging og modning før de er vekstklare. Ambisjonen er å gjøre flere sosiale entreprenører forretningsmessige tidligere.

Hva er forskjellen mellom Ferd Sosiale Entreprenører sin portefølje og dette?

 Impact StartUp er et eget frittstående program som ikke er koblet til Ferd Sosiale Entreprenørers øvrige virksomhet.

Is  Impact StartUp only for Norwegian companies?

To qualify for the Norwegian leg of the program, your company has to be established or based in Norway.

Er det bare for AS og private selskaper?

Nei, også prosjekter med opphav i ideelle virksomheter kan søke. Kravet er at teamet som er deltar i programmet har beslutningsmyndighet.

Hva er spesielt med dette programmet?

Impact StartUp er det første programmet av sitt slag som rettes inn mot sosiale entreprenører og samfunnsentreprenører i tidlig-fase. Det vil si selskaper som er etablert for å løse et sosialt problem eller en samfunnsutfordring.

Programmets team er eksperter på å realisere sosiale resultater OG økonomisk bærekraft. Dette innebærer blant annet måling av sosiale resultater, innovative samarbeid, salg til offentlig sektor, arbeid med og for utsatte grupper.

Akselerator for samfunnseffekt

Impact StartUp er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet gir deg det du trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig samfunnsverdi.

Søk nå